Lempäälän Kiekkoilun Tuki Ry

Tukiyhdistys on perustettu nimensä mukaisesti varainhankintaa varten. Jäähallin kahvio on tukiyhdistyksen liiketoimintaa.


Y-tunnus 1700263-5
Osoite: Urheilukatu 5, 37550 Lempäälä
Pankkitili IBAN: FI05 1154 3000 1041 96  (BIC: NDEAFIHH)
S-posti: tukiry@lekikiekko.fi

Verkkolaskuosoite: 003717002635
Operaattoritunnus: 003721291126
Välittäjä: Maventa

Tukiyhdistyksen hallitus 2019:
Mika Heikkilä (pj.)
Tuija Salminen
Vesa Saarinen
Niina Mäkinen
Kalle Teliranta


Yhdistyksen säännöt
1 Yhdistyksen nimi on Lempäälän Kiekkoilun Tuki Ry ja sen kotipaikka on Lempääälän kunta.

2 Yhdistyksen tarkoituksena on Lempäälän Kisan harjoittaman kaikentasoisen jääkiekkoilun aatteellinen ja taloudellinen tukeminen.

3 Yhdistys toimii tarkoituksensa saavuttamiseksi järjestämällä leirejä, koulutus- ja esitelmätilaisuuksia jääkiekkoilusta ja sen osa-alueista.

Yhdistys voi omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä kustantaa alan julkaisuja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankkia varoja jäsenmaksuilla, arpajaisilla, yleisillä keräyksillä, harjoittamalla urheilu- ja vapaa-ajan välineiden kauppaa, bingotoimintaa, kahvila- ravintola- ja kioskikauppaa yhdessä liikepaikassa, järjestämällä maksullisia yleisötilaisuuksia, harjoittamalla mainostilan myyntiä, järjestämällä messuja,hoitamalla liikuntapaikkoja ja -alueita, tekemällä talkootyötä sekä ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Yhdistys voi järjestää huvi- ja tanssitilaisuuuksia, harjoittaa ruoan ja alkoholin tarjoilua järjestämissään tilaisuuksissa hankittuaan tarvittavat luvat.

4 Yhdistyksen jäsenet hyväksytään hallituksen yksimielisellä päätöksellä oikeustoimikelpoisista yhteisöistä ja yksityishenkilöistä.

5 Yhdistyksen liittymismaksun ja yhdistyksen jäsenmaksun päättää yhdistyksen vuosikokous.

6 Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan valitut viisi jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallitus kokoontuu jonkun hallituksen jäsenen kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen kolmen jäsenen ollessa läsnä.

7 Yhdistyksen tilit päätetään vuosittain joulukuun viimeisenä päivänä. Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava tilintarkastajille helmikuun aikana ja tilintarkastajien annettava lausuntonsa 31. päivään maaliskuuta mennessä vuosittain.

8 Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain ennen huhtikuun 30. päivää hallituksen määräämässä paikassa ja määräämänä aikana.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii hallitukselta erikseen ilmoitettua asiaa varten.

Kutsu kokoukseen ilmoitetaan 7 vuorokautta ennen kokousta kirjeitse.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  2. Todetaan läsnäolevat yhdistyksen jäsenet ja todetaan kokouksen laillisuus
  3. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien näistä antama lausunto
  4. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapaudesta tilivelvollisille
  5. Valitaan hallituksen jäsenet
  6. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja
  7. Määrätään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksu

9 Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen siihen määräämä henkilö.

10 Yhdistyksen purkautuessa sen varat on käytettävä jääkiekkoilun edistämiseen Lempäälän kunnan alueella niin kuinka yhdistyksen viimeinen kokous määrää.