Henkilötietojen käsittelyn periaatteet seurassa

Henkilötietolaki 523/1999

Henkilötietojen kerääminen, julkaisu ja luovuttaminen
Jokaisen pelaajan ja toimihenkilön tiedot tallennetaan seuramme jäsentietorekisteriin. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tehostaa seuran toiminnan viestintää ja tiedonhallintaa niin, että se tukee laadukasta toimintaa.

Yhteystiedot (puhelin ja sähköposti) jaetaan joukkueenjäsenten / huoltajien kesken yhteiskuljetusten mahdollistamiseksi ja vastaavia tilanteita varten.

Siltä osin kun tietoja näytetään julkisesti internetissä ja seuran julkaisuissa, tarvitaan siihen henkilötietolain mukaan henkilön suostumus tietojen näyttämiseen. Siltä osin kun tiedot luovutetaan eteenpäin tarvitaan siihen henkilötietolain mukaan henkilön suostumus tietojen luovuttamiseen.

Julkaiseminen seuran kotisivuilla ja seuran julkaisuissa
Tiedot, joita pelaajasta mahdollisesti näytetään julkisesti ovat:

Pelaajan nimi
o joukkueen pelaajaluettelossa
o pelaajaesittelyssä
o ottelutiedotteessa ja/tai -selosteessa

Pelaajan kuva
o pelaajaesittelyssä
o tilannekuvissa

Tällä suostumuksella pelaaja tai pelaajan huoltaja antaa suostumuksen siihen, että edellä mainitut tiedot voidaan mahdollisesti tulla julkaisemaan julkisesti internetissä ja seuran julkaisuissa.
Tarkemmat henkilötiedot (osoitetiedot, harjoitusosallistumiset, ottelumerkinnät, tekniikkaradan tulokset jne.) ovat käytettävissä vain pelaajan omalla seuralla ja joukkueen johtoryhmällä.

Julkaiseminen Jääkiekkoliiton sivuilla
Tiedot, joita pelaajasta mahdollisesti näytetään julkisesti Jääkiekkoliiton sivuilla (koskee vanhempia A-C1 ikäluokkia)

o pelaajan nimi
o syntymäaika
o syntymäpaikka
o pituus
o paino
o kätisyys

Tällä suostumuksella pelaaja antaa suostumuksen siihen, että edellä mainitut tiedot voidaan tulla mahdollisesti julkaisemaan internetissä Jääkiekkoliiton sivuilla.

Jäsenen nimen ja yhteystiedon luovuttaminen muille kolmansille

Seuran puolelta jäsenen nimiä tai yhteystietoja ei luovuteta muille kolmansille tahoille.

Suostumus

Henkilötietojen näyttämistä varten tarvitaan henkilön yksilöity, vapaaehtoinen ja tietoinen suostumus. Suostumus on annettu jäsenhakemuksen yhteydessä.